KAU.
Posted on Saturday, April 12, 2014, 7:04 PM, Comment [0]

Kau lelaki dia perempuan

Kau sentuh sini
Kau copot sana

Dia rela ini
Dia serah semua

Orang tegah kau
Kau kata cinta

Orang nasihat kau
Kau tak endahkannya

Orang kata "dosa!"
Kau balas "ini cinta. Aku tak kira!"
Kalau kau sanggup
Kau cakaplah dengan Tuhan
"Okay. Aku cakap!"
Okay aku tunggu

Itu pun kalau kau mampu
Bersuara depan yang Satu.

Navigates


Disclaimer|Purpose|FollowSurah Daily


♪ ♫ ♩ ♬Creditors

Skin By : Hafiz Zulkafly
Device : Adobe Photoshop CS5
Others : Pakcik Google ImgUr
Best View : Using Google Chrome


Time Machine

Copyright© 2011 : Hafiz Zulkafly. All Right Reserved.